kapcsolat: +36-70/621-2297
Tagok részére

Domolos - Zsibót Horgászegyesület (Szigetvár, Radován tér 11.)
 HORGÁSZRENDJE TAGOK RÉSZÉRE a Domolosi és a Zsibóti tavakra 2019. évtől

letölthető .pdf dokumentumban: /upload_files/files/Domolos_horgaszrend_tagok.pdf

TILOS A HORGÁSZAT MEGKEZDÉSE A HELYI ÉRVÉNYES HORGÁSZREND ISMERETE NÉLKÜL!

 

 1. Általános szabályok:

Horgászni csak érvényes területi engedéllyel vagy napijeggyel lehet. Területi engedélyt, napijegyet csak állami horgászjeggyel rendelkező horgász részére adunk ki. Közgyűlési határozat alapján a Domolosi és a Zsibóti tavon nem lehet horgászni ”turista horgászjeggyel.”

A horgászat kezdetét és befejezését a halőrháznál elhelyezett hirdetmény tartalmazza, amely időpontok betartása mindenki számára kötelező.

Mindkét tónál a horgászat megkezdését és befejezését, valamint a fogott halat a halőrháznál lévő beírólapon vezetni kell.

 1. Halfogási szabályok:

A megfogott halat kíméletesen, kézzel, vagy szákot használva kell a partra emelni. A fogott darabszám-korlátozás alá tartozó halakat még az újradobást megelőzően azonnal, a darabszám-korlátozással nem érintett halakat a horgászhely elhagyása előtt – maradandó nyomot hagyóan – kell a fogási naplóba beírni 0,5 kg-ra kerekítve, a pontos mérlegelés után. A kifogott, de megtartani nem kívánt halat másnak átadni nem szabad, azt kíméletesen a vízbe azonnal vissza kell engedni. A kifogott és haltartóba tett halat másikra kicserélni szigorúan tilos! A bevetett botokat őrizetlenül hagyni tilos. Horgászat ideje alatt a kifogott halat a horgász csak maga mellett, a horgászállásánál (vízben) tárolhatja. Az ellenőrnek a helyszínen be kell mutatni.

A harcsa tilalmi ideje alatt -a kíméleti területen kívül- szabad harcsára horgászni.

A ponty tilalmi ideje alatt -a kíméleti területen kívül- szabad pontyra horgászni.

Az országos horgászrendtől eltérően az amur és az afrikai harcsa napi darabszám-korlátozással érintett halfajok csoportjába tartozik.

Az elvihető ponty, süllő, csuka, balin halak súlya max. 5 kg/darab.  A súlykorlátnál nagyobb súlyú halakat haladéktalanul, kíméletesen a vízbe vissza kell helyezni, nem vihető el.

A compó horgászata egész évben tilos!

Felnőtt horgász: Felnőtt horgász egyszerre 2 bottal, botonként maximum 2 db horoggal horgászhat. Horgászat közben az egy négyzetméternél nem nagyobb kishalfogó háló is használható, de botjaitól nem távolodhat el. Kishal fogó horgászbot orsóval vagy nélküle is egy készségnek számít! Tárgy évben 30 db napi darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat összesen a két tavon.

Hetente fogható 2 db napi darabszám-korlátozás alá tartozó békés hal és 2 db napi darabszám-korlátozás alá tartozó ragadozó hal és 5 kg napi darabszám-korlátozással nem érintett hal (pl.: keszeg félék, kárász, busa) összesen, a két tavon együttvéve.

Tárgy évben a maximálisan fogható halak összsúlya 100 kg lehet.

Ifjúsági és kedvezményezett horgász: Az ifjúsági horgász egy bottal, rajta legfeljebb kettő horoggal horgászhat. Tárgy évben 15 db napi darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat összesen a két tavat együttvéve.

Hetente fogható 1 db napi darabszám-korlátozás alá tartozó békés hal és 1 db napi darabszám-korlátozás alá tartozó ragadozó hal és 3 kg napi darabszám-korlátozással nem érintett halat foghat (pl.: keszeg félék, kárász, busa) összesen, a két tavon együttvéve. Tárgy évben a maximálisan fogható halak összsúlya 60 kg lehet.

Gyermek horgász: Gyermekjeggyel (a gyermek 15. éves koráig) a Domolosi és Zsibóti tavon csak napi darabszám-korlátozással nem érintett (pl.: keszeg félék, kárász, busa) halat foghat. A gyermekhorgász csak úszós készséggel, felnőtt felügyelete mellett horgászhat napkeltétől napnyugtáig! A kifogható egyéb hal mennyisége heti 3 kg, összesen évi 30 kg lehet. A beíró használata részükre is kötelező! A fogását az engedélyben és a beíró lapon is jegyeznie kell.

 1. Éjszakai horgászat: Tavainkon az éjszakai horgászat engedélyezett, kivétel a vezetőség által elrendelt tilalom (pl.: haltelepítés után). Az éjszakai horgászatnál a sötétség beálltával a horgászhelyet folyamatos fénnyel, a horgászat egész ideje alatt ki kell világítani. Ifjúsági horgász éjjel csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat!

 

 1.  Vendéghorgászat: A vendéghorgászat tavainkon engedélyezett a következő feltételekkel: az éves területi jeggyel rendelkező horgász felelősséggel tartozik a vendéghorgászáért Egyesületi taggal, egyazon horgászhelyen, kettőjüknél összesen kettő darab készséggel. Vendéghorgász pergető horgászatot nem folytathat! Éjszakai vendéghorgászat kizárólag családtagok részére engedélyezett.

 

 1.  Parkolás:

Autók részére a Zsibóti tó keleti oldalánál lévő parkoló használata kötelező.  A Zsibóti tó keleti oldalánál lévő üzemi úton parkolni tilos! A Domolosi tó csak a betonúton közelíthető meg, a parkolás csak ezen szakaszok mellett engedélyezett. A földút csak külön elnökségi engedéllyel használható. A motoros horgász a motort a horgászhelyhez betolhatja.

 

 1. Egyéb rendelkezések:
 • Halmerítő és haltartó szák (bilincs) használata minden horgász számára kötelező. Más horgásszal közös haltartó használata nem megengedett.  A pontos halmérleg és halmérő centi alkalmazása ajánlott, ezek hiánya nem ad mentséget a horgászrend megszegése esetén súly és mérethatár ügyében.
 • Kutya sétáltatása a tóparton, a kutya horgászat közbeni tartása a horgászállásban a mindenkor érvényben lévő ebtartási jogszabályok szerint, a horgászat zavarása nélkül engedélyezett.
 • A tóparton kempingezés nem engedélyezett. Sátrat a horgászat ideje alatt fel lehet állítani, melyet a horgászat befejezésekor le kell bontani. A tóparton főzés, grillezés céljából a kijelölt tűzrakó helyeken a tűzrakás engedélyezett.
 • A vízparti növényzetet, csemetéket, fákat, bokrokat rongálni, csonkolni szigorúan tilos.
 • Az egyesületi tag által a horgászhely horgászat közben rövid időre elhagyható, de arra az időre a bevetett horgászkészségeket a vízből ki kell venni. Az őrizetlenül hagyott horgász- és egyéb eszközök eltulajdonításáért, rongálódásáért az egyesület nem vonható felelősségre.
 • A horgászat befejeztével a horgászat alatt keletkezett szemetet össze kell szedni és a szemétgyűjtő edénybe tenni. Szemetes horgászhelyet csak saját felelősségre szabad elfoglalni, szemetes helyet elhagyni tilos. Ha a hulladékgyűjtő edény tele van, a horgász köteles a szemetét magával vinni.
 • A horgászat befejezésekor a horgász köteles személyesen megjelenni a halőrháznál, a beírónál regisztrálni a fogott mennyiséget és a távozást. A halőr amennyiben a halőrháznál tartózkodik jogosult a távozó gépkocsit ellenőrizni.
 • A haltelepítés napján a horgászat engedélyezett.
 • Egyesületi tag napijegyet kizárólag az éves fogható mennyiség elvitele után válthat!
 • Tilos a vízben, illetve a nád közt ideiglenes horgászállásról, vagy vízben állva horgászni.
 • Tilos a tavakban fürdeni, illetve bármely más célból (pl.: etetés) a vízbe menni, kivétel az életmentés.
 • Az egyesület tavain a csónakos horgászat nem megengedett.
 • Horgászat során a szereléket a horgászbot segítségével bedobva szabad vízbe juttatni. Távirányítású etetőhajó etetésre használható (tilos felcsalizott szereléket bejuttatni/”behordani” vele)!
 • A megfogott halat a tó területén megtisztítani TILOS!
 • A megfogott halat a horgászat végén lehet csak elvinni. Nem viheti el más horgász, kísérő, csak az a horgász, aki megfogta és beírta a fogási naplóba.

Minden horgásztárs köteles a szabálytalankodó, szemetelő személyeket figyelmeztetni, az esetről a fegyelmi bizottságot tájékoztatni, az eljáró halőr, halőrök munkáját segíteni.

Egyéb kérdésekben az Országos Horgászrend az irányadó.

A fenti horgászrend betartása mindenkire nézve kötelező!

 

Szigetvár, 2019. január 20.

Közgyűlés